تاريخ روز : دوشنبه 28 مرداد 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری صنعت نفت

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سود سهام سال 96به اطلاع سهامداران محترم مي رساند ، سود سهام سال 96 طبق جدول زمانبندي، از طريق شعب بانك تجارت در حال پرداخت مي باشد . خواهشمند است با رعايت نوبت در تاريخهاي مندرج در جدول زمانبندي با بهمراه داشتن برگه سهام و كارت ملي خود به يكي از شعب بانك تجارت مراجعه فرمائيد .