تاريخ روز : دوشنبه 28 مرداد 1398

سامانه اطلاع رساني سهامداران شركت سرمایه گذاری صنعت نفت

  

اخبار 

 
عنوان خبر:

سود سهام سال 95سهامداران محترمي كه موفق به دريافت سود سهام سال 95 خود از طريق عمليات بانكي بانك تجارت (از اول مهر ماه تا 25 بهمن ) سال 96 نگرديده اند ، تقاضا مي گردد در صورتي كه قبلا اقدام به ارسال شماره حساب بانكي خود به امور سهام نموده اند .لطفا از طريق تماس تلفني با امور سهام شركت ، شماره حساب خود را تأييد نموده تا سود سهام به حساب آنها واريز گردد. سهامداراني هم كه فاقد شماره حساب بانكي هستند ، لطفا مشخصات حساب بانكي خود كه شامل شماره حساب بانكي ، كد شعبه و شماره شبا مي باشد را از طريق دورنگار به شماره 22654614 ارسال نموده تا نسبت به پرداخت سود سهام اقدام گردد.